Geest Medisch

Depressie kenmerken | Depressie oorzaken | Depressie behandeling

depressie kenmerken | depressie symptomen | depressie | depressief | depressie oorzaken | depressie behandeling
Geschreven door Bodyheal

Iedereen heeft zit wel eens in een dip. Vaak stellen mensen zichzelf dan de vraag: ben ik depressief? Je bent dan zeker niet depressief. Depressie kenmerken kunnen bij iedereen weleens optreden. Er is echter alleen sprake van depressie als deze kenmerken blijven terugkomen. Trek dus niet te snel de conclusie dat je depressief bent. Depressie oorzaken hebben vaak te maken met de hersenen maar ook sociale factoren kunnen hier zeker een rol bij spelen. Bij depressie behandelingen worden vaak antidepressiva voorgeschreven. Antidepressiva bijwerkingen kunnen echter erg naar zijn. Daarom is het slim om te kiezen voor natuurlijke antidepressiva en een betere leefstijl. Hier gaan we het uitgebreid over hebben in dit artikel.

Wat is depressie?

Wat is depressie? Veel mensen denken dat ze depressief zijn, omdat ze niet precies weten wat een depressie is. Een depressie is een stemmingsstoornis. Bij een depressie verlies je interesses in alle je dagelijkse activiteiten. Je hebt dan geen plezier in dagelijkse activiteiten. Iedereen heeft wel een dagje dat ze geen zin hebben om dingen te doen of gewoon in een dip zitten door een tegenslag. Dat wil niet zeggen dat je depressief bent. Er is namelijk alleen sprake van depressie als dit blijvend is. Depressie kan ook voorkomen bij kinderen. In tegenstelling tot ouderen worden kinderen echter meer actief en agressief.

Depressie oorzaken

Depressie oorzaken zijn vaak een combinatie van sociale factoren en biologische factoren. Depressie is een erg complex aandoening, waardoor specifieke oorzaken moeilijk te benoemen zijn. Psychische factoren kunnen ook een oorzaak zijn voor depressie.

Depressie oorzaken | Biologische factor

Er is veel onderzoek gedaan naar biologische factoren, die invloed hebben op depressie. Dit heeft blijkbaar te maken met je aanleg voor depressie. Het is dus afhankelijk van wat je van je ouders hebt meegekregen. Sommige mensen hebben een lagere drempel voor depressie dan andere. Ook hebben onderzoekers opgemerkt dat de hersengebied die betrokken zijn bij emotie en stemming, bij mensen met depressie kleiner is. Mensen met chronische lichamelijke ziektes, zoals Alzheimer en de ziekte van parkinson, hebben ook een verhoogde kans op depressie.

De neurotransmitters, noradrenaline en serotonine, zijn stofjes die zorgen voor emotie, concentratievermogen en eetlust. Noradrenaline of serotonine tekort kan daarom ook een oorzaak zijn voor depressie.

Depressie oorzaken | Sociale factoren

Je directe omgeving heeft ook een behoorlijk grote impact op jou. Daarom kan je omgeving ook een oorzaak zijn voor depressie. Denk hierbij aan trauma’s of ernstige levensgebeurtenissen zoals scheidingen van ouders of het overlijden van dierbaren.

Depressie oorzaken | Psychische factoren

Tenslotte kunnen depressie oorzaken ook te maken hebben met psychische factoren. Mensen met psychische stoornissen hebben namelijk een grotere kans op depressie. Daarnaast kunnen bepaalde persoonlijke karaktereigenschappen zoals negatief denken, onzekerheid of perfectionisme ook leiden tot depressie.

Depressie kenmerken | Depressie symptomen

Depressie heeft zoals al eerder veel verschillende kenmerken. Deze depressie kenmerken hoeven niet perse te maken te hebben met depressie. Blijven deze depressie kenmerken echter voortdurend voorkomen, dan is de kans groot dat je depressief bent.

Depressie kenmerken | Depressieve stemming

Een erg bekende depressie kenmerk is de depressieve stemming. Dit kenmerkt zich met een verlaagde stemming, bedroefdheid, pessimisme en een laag tot geen zelfvertrouwen. Vaak is dit niet op te merken door anderen, totdat ernaar wordt gevraagd.

Depressie kenmerken | Weinig plezier

Een ander depressie kenmerk is dat je weinig tot geen plezier meer hebt bij allerlei activiteiten waar je vroeger wel plezier bij had. Je bent meestal dan ook bang dat je de plezier nooit meer zal ervaren zoals vroeger. Vaak is dit erg moeilijk te begrijpen voor de omgeving.

Depressie kenmerken | Verlies van interesse

Als gevolg van geen plezier verlies je ook interesse in je alledaagse activiteiten zoals je hobby’s en allerlei activiteiten met je familie en vrienden. Dit zorgt voor een achteruitgang van je contact met familie en vrienden.

Depressie kenmerken | Concentratieproblemen

Andere depressie kenmerken zijn concentratieproblemen. Depressieve mensen hebben vaak moeite om zich ergens op te concentreren. Een boek of de krant lezen en een film of show volgen gaat daarom ook moeilijk bij deze mensen. Ook is het moeilijker om goede gesprekken te volgen, waardoor het lijkt alsof ze afwezig of vergeetachtig zijn. Vooral bij ouderen wordt dit vaak verward met een beginnende dementie. Om te kijken of depressie de oorzaak is, worden vaak antidepressiva voorgeschreven om te kijken of er verbetering optreedt.

Depressie kenmerken | Slaapstoornissen

Veel mensen met depressie ervaren ook allerlei problemen met slapen. Vaak is het moeilijk om in slaap te vallen. Eenmaal in slaap gevallen worden ze meestal na een uur of twee weer wakker en hebben vervolgens weer moeite om in slaap te komen. Hierom gebruiken veel mensen met depressie ook slaapmiddelen voor het slapen.

Soms hebben mensen met depressie echter ook juist erg veel slaap. Dit komt voor bij ongeveer tien tot twintig procent van de mensen met depressie.

Depressie kenmerken | Angstklachten

Depressieve mensen hebben vaak ook last van angstklachten. Er is echter geen oorzaak te vinden voor deze angstklachten, omdat deze mensen niet weten waar ze bang voor zijn.

Depressie kenmerken | Eetstoornissen

Een van de veelvoorkomende depressie kenmerken is eetstoornissen. Veel mensen met depressie hebben namelijk een verminderde eetlust. afhankelijk van de mate waarin je eetlust is vermindert kan dit leiden tot gewichtsverlies. Er zijn echter ook mensen met depressie die het omgekeerde effect ervaren. Zij hebben vaak vreetbuien, waarin ze vrijwel alles eten dat in handbereik is.

Depressie kenmerken | Stemmingsschommelingen

Depressie kan ook leiden tot stemmingsschommelingen. Vaak hebben worden deze mensen dan wakker met een depressieve gevoel. Naarmate de dag verloopt neemt de depressiviteit af en verbetert de stemming. Andersom komt het ook wel eens voor.

Depressie kenmerken | Energieverlies

Veel mensen met depressie geven ook aan geen energie te hebben om iets te doen. Dit gevoel begint al als ze net wakker worden in de ochtend en wordt erger naarmate de dag verloopt. Dit kan voor allerlei communicatieproblemen zorgen binnen de familie en met vrienden, omdat het meestal niet wordt begrepen door anderen.

Depressie kenmerken | Traagheid

Een veel voorkomend depressie kenmerk is ook traagheid. Hiermee bedoelen we een vertraging in alle waarneembare processen zoals beweging, reactie en spreken. Dit gaat gepaard met een vertraging van het denken. Als gevolg hiervan zijn mensen met depressie vaak bewegingsloos in een positie en erg stil. Vaak wordt de tijd ook erg langzaam ervaren door mensen met depressie. Een uur kan ervaren worden als een hele dag, wat erg vervelend is voor deze mensen.

Depressie kenmerken | Onrust

In tegenstelling tot de traagheid worden sommige mensen met depressie ook erg onrustig. Dit resulteert meestal tot onnodige bewegingen zoals heen en weer lopen of heen en weer schommelen op een stoel. Het is dan erg moeilijk om rustig te blijven.

Depressie kenmerken | Gespannenheid

Depressie kenmerken kunnen ook hoofdpijn of buikpijn zijn. Het gaat dan om gespannen hoofdpijn en buikpijn. De persoon met depressie ervaart dan spanning op het hoofd en buik, alsof het is aangespannen met een band. Dit kan leiden tot paniekaanvallen.

Depressie kenmerken | Schuldgevoelens

Een andere veelvoorkomende depressie kenmerk is schuldgevoel. Vaak voelen mensen met depressie zich schuldig voor allerlei gebeurtenissen in het verleden. Mensen met depressie hebben vaak een negatieve gevoel en beschuldigen zichzelf voor alle negatieve dingen in hun leven. Vaak ergeren deze mensen zich eraan als anderen hun proberen op te vrolijken. Dit kan dan een tegengestelde werking hebben, waardoor de schuldgevoel zal toenemen.

Depressie kenmerken | Moeite met beslissen

Als je depressief bent heb je vaak moeite met het nemen van beslissingen. Je twijfelt dan aan de meest simpele dingen, waardoor je geen beslissingen kunt nemen. Dit kan zelfs om eenvoudige dingen als keuze van je kleding of eten gaan. De omgeving kan zich dit heel moeilijk voorstellen, aangezien het vrij makkelijke keuzes zijn om te maken.

Depressie kenmerken | Problemen met denken

Als je depressief bent dan is je hele hoofd meestal alleen bezig met al je problemen. Je hoofd zit dan zo overvol met problemen dat er geen plaats is voor andere gedachtes. Als gevolg van al deze gedachtes vertraagt de tempo van het denken, waardoor je vaak gewoon aan niks denkt.

Depressie kenmerken | Dwanggedachten

Een bekende depressie symptoom is dwanggedachten. Dwanggedachten zijn gedachten die telkens terug blijven keren, en waar je je niet tegen kan verzetten. Deze dwanggedachten hebben vaak te maken met dingen waar liever niet over wordt gepraat zoals de dood of seksualiteit. De dood is een veel voorkomend dwanggedachte die door mensen met depressie wordt ervaren. Dit lijkt ze de enige weg om zich van alle klachten, negatieve gedachtes en schuldgevoelens te verlossen. Vaak denken deze mensen dat ze alleen een last zijn voor de omgeving. Praten hierover wordt vaak ook liever vermeden, aangezien men het nog steeds een taboe vindt om hierover te praten. Vaak helpt het echter wel als hierover wordt gepraat. Als er niet op tijd wordt ingegrepen kan het gedachte zich zodanig ontwikkelen dat het leidt tot een zelfmoordpoging.

Depressie kenmerken | Onbegrepen pijnklachten

Depressiepatiënten kunnen ook allerlei lichamelijke klachten hebben die niet te verklaren zijn. Deze pijnklachten kunnen overal zijn, maar ze kunnen niet verklaard worden. Andersom is het natuurlijk niet zo dat mensen met onbegrepen pijnklachten altijd depressief zijn. Depressie komt ongeveer voor bij dertig procent van deze mensen. Verder kunnen deze mensen ook klachten hebben als trage stoelgang, menstruatiestoornissen, maagpijn en droge mond.

Depressie kenmerken | Afname libido

Andere depressie kenmerken kunnen te maken hebben met het afnemen van je zin om te vrijen. Hier hebben erg veel depressieve mensen last van. Dit kan bij mannen onder andere lijden tot problemen met orgasmes, ejaculatieproblemen en potentieproblemen. Overigens is kan het gebruik van antidepressiva hier ook invloed op hebben. Sommige antidepressiva bijwerkingen hebben namelijk ook invloed op de mate van zin in geslachtsgemeenschap.

Depressie kenmerken | Psychotische verschijnselen

Bij ernstige vormen van depressie kunnen er ook psychotische verschijnselen optreden. De persoon met depressie is dan de draad met de realiteit helemaal verloren. Hij wordt dan bezielt met negatieve waangedachtes die niks te maken hebben met de realiteit. Vaak kunnen familieleden hier niet mee helpen. De persoon is niet van zijn waangedachtes af te halen en wordt bozer als iemand het tegendeel beweert. In dit soort gevallen wordt de depressiepatiënt vaak behandelt met antidepressiva en eventueel nog antipsychotica (medicatie tegen de psychose).

Depressie behandeling

Een depressie behandeling is vaak in de vorm van antidepressiva. Er zijn verschillende soorten antidepressiva. Eigenlijk hebben ze allemaal hetzelfde doel. Ze zorgen er namelijk voor dat de neurotransmitters, serotonine en noradrenaline, die invloed hebben op de stemming en humeur, niet worden hergebruikt, waardoor hier geen tekort aan komt. Er is echter een behoorlijk grote nadeel van deze antidepressiva. Ze kunnen namelijk nogal veel bijwerkingen met zich mee brengen. Antidepressiva bijwerkingen kan je echter vermijden, aangezien er ook natuurlijke antidepressiva bestaan. In het artikel over natuurlijke antidepressiva vindt je zowel voedingsmiddelen als levensveranderingen die je kunt toepassen om je serotonine gehalte hoog te houden. Behalve de juiste voeding zijn voldoende slaap en beweging bijvoorbeeld ook erg belangrijk. Voor meer informatie hierover kan je de artikel over natuurlijke antidepressiva lezen.

Het is natuurlijk wel slim om langs je huisarts te gaan. De huisarts kan je dan doorverwijzen naar andere artsen voor therapieën om de depressie te verminderen. De soort therapie en arts heeft te maken met mate van depressie. Bij ernstige gevallen, als alle andere therapieën en antidepressiva medicatie niet werken, zijn behandelingen als lichttherapie en electroconvulsietherapie ook een optie.

 

Photo by HAMZA BUTT/ CC BY

Over de auteur

Bodyheal

Laat een Reactie achter